Posiadanie narkotyków – jaka kara mi grozi?

Posiadanie narkotyków w polskim systemie karnym jest uznawane za nielegalne – prawo jest w tym zakresie bezwzględne. Jednakże często zdarza się, że ktoś zostaje „złapany” za ich posiadanie i wówczas sprawa taka trafia do Sądu. Czy są jednak jakieś granice i czy jest możliwość uchylenia się od wyroku karnego? W jakich sytuacjach? I czym właściwie jest posiadanie? Na te pytania odpowiada ten artykuł.

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że posiadanie narkotyków, czy inaczej zwanych środków odurzających to posiadanie co najmniej jednej porcji takiego środka, która praktycznie wystarczyłaby na jedno jego użycie i odurzenie taką dawką jednej osoby, nie w celach medycznych. Należy pamiętać, że karalne jest posiadanie, nie zaś używanie narkotyku. Odwołując się do jednej porcji należy wskazać, że jest to np. 0,5 grama marihuany. Co istotne – w toku sprawy to biegli rozsądzają czy posiadana ilość stanowiła o posiadaniu, czyli czy była to jedna porcja narkotyku.

Skupmy się jednak na posiadaniu takiej ilości narkotyku. W przypadku posiadania narkotyków Sąd w związku z poszczególnymi warunkami spełnionymi w myśl jednego z przepisów kodeksu karnego może warunkowo umorzyć postępowanie. W tym zakresie istotny staje się art. 66 § 1 kk, który wskazuje, że sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Wyjaśniając należy wskazać, iż warunkowe umorzenie stanie się możliwe, gdy dokona się pozytywna ocena postawy oskarżonego w toku procesu oraz jego dotychczasowe życie ma charakter, prowadzący do przekonania, że mimo warunkowego umorzenia posiadacz narkotyków będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności, że nie popełni ponownie przestępstwa. O warunkowe umorzenie nie można się jednak starać, jeśli sprawca był już skazany za przestępstwo umyślne. Co najważniejsze – w tym przypadku bardzo istotne jest przyznanie się do popełnienia czynu.

Jednak warunkowe umorzenie postępowania to nie jedyna droga do uchylenia się od nałożenia kary, ponieważ możliwe jest także całkowite umorzenie postępowania ze względu na znikomą szkodliwość społeczną posiadania narkotyków. Taka sytuacja ma miejsce, gdy sprawca posiada niewielką ilość i to na własny użytek. Do tej sytuacji może dojść, gdy np. hodowany jest krzak marihuany w doniczce na parapecie.

Kolejno umorzenie postepowania może także nastąpić w myśl ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, na podstawie której odpowiada się też za posiadanie narkotyków. W myśl art. 62a tej ustawy do umorzenia może dojść, gdy stanowi to wypadek mniejszej wagi – czyli występuje przede wszystkim znikoma szkodliwość społeczna tego czynu – czyli nie jest to duża ilość, czy też ilość znaczna, ponadto narkotyki były jedynie na użytek własny, a orzeczenie kary okazałoby się niecelowe. Uzyskanie umorzenia wiąże się też z wykazaniem, że ilości były nieznaczne, a okoliczności nie wskazują na celowość kary, w tym przypadku można powołać np. wskazanie, iż okolicznością wejścia w posiadanie były na przykład urodziny lub też młody wiek i brak doświadczenia. Obok okoliczności należy także wykazać się odpowiednim sposobem życia, a także wcześniejszą niekaralnością.

Jak widać posiadanie narkotyków nie stanowi od razu podstawy do ukarania osoby posiadającej, ponieważ występuje bardzo wiele czynników, które stanowić mogą o uwolnieniu się od karnej odpowiedzialności za popełniony czyn. Mimo to sprawy te mogą być skomplikowane, a pomoc profesjonalnego obrońcy może okazać się konieczna w celu udowodnienia podstaw do umorzenia postępowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *