adwokat
Olgierd Jastrzębski

Absolwent studiów prawniczych w Poznaniu, które ukończył w 2014 roku. Praktykę zawodową rozpoczął w 2015 roku zyskując doświadczenie podczas pracy w kancelariach adwokackich na terenie Poznania. We wrześniu 2017 roku uzyskał pozytywna ocenę z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, po czym trzy lata później zdał egzamin adwokacki. W 2020 roku odbył kurs z zakresu mediacji, uzyskując uprawnienia mediatora. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.

Więcej

Oferta

Prawo spółek handlowych


Kompleksowa obsługa przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Pomoc w sporządzaniu umów oraz zakładaniu spółek.

Prawo gospodarcze


Dochodzenie należności między kontrahentami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Prawo spadkowe


Ustalenie kręgu spadkobierców w oparciu o dziedziczenie ustawowe lub testamentowe. Prowadzenie spraw o dział spadku.

Prawo karne


Ochrona interesów klienta w postepowania karnych oraz wykroczeniowych prowadzonych na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego.

Prawo upadłościowe


Ogłoszenie upadłości konsumenckiej, reprezentacja interesów wierzyciela w postępowaniu upadłościowym.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych


Ochrona interesów pracodawcy bądź pracowników ze stosunku pracy. Reprezentacja w sprawach przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Prawo administracyjne


Reprezentacja interesów klienta przed organami państwowymi i sądami administracyjnymi.

Ochrona danych osobowych


Wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych (rozporządzenie RODO) i ochrony prywatności.

E-commerce


Wspieranie podmiotów zajmujących się sprzedażą usług i towarów za pośrednictwem sieci Internet. Sporządzanie regulaminów i umów.

Prawo autorskie


Opracowywanie umów dotyczących praw autorskich i licencyjnych.

Służebności przesyłu


Pomoc w zakresie dochodzenia należności od przedsiębiorstw energetycznych, wodnych i gazowych w związku z umieszczeniem urządzeń przesyłu na gruntach.

Fundacja


Pomoc w sporządzaniu statutów fundacji oraz ich zgłoszeniu do rejestru.

Mediacja

Mediacja prowadzi do ugodowego rozwiazywania problemów, gdzie wygrywają obie strony sporu. W alternatywie do postępowań sądowych, które często trwają wiele lat, mediacja jest sposobem na bezstresowe i zakończenie konfliktu.

Mediacja jest poufna i dobrowolna, gdyż mediator jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które zostały przekazane podczas mediacji.

Jeżeli uważasz, że Twoja sprawa nie powinna trafić przed oblicze sądu powszechnego, zapraszam do kontaktu. Z pewnością wspólnie wypracujemy satysfakcjonujące rozwiązanie.