Upadłość osoby fizycznej – to możliwe i pomocne

Nie każdy potrafi poradzić sobie z problemami finansowymi podczas gdy jego długi nieustannie rosną. Często jest tak, że zobowiązania nas zwyczajnie przerastają: co prowadzi do zawarcia większej ilości kolejnych umów o kredyt lub pożyczek w celu spłaty tych wcześniej zawieranych. W pewnym momencie nie jesteś w stanie ich już spłacać. Kolejno komornicy wszczynają egzekucje. Zdarza się, że stan zdrowia lub inne sytuacje życiowe nie pozwalają na podjęcie pracy w celu spłaty zobowiązań, bądź zarobki są zbyt niskie w stosunku do sumy, której żądają od nas wierzyciele. Jednakże od niedawna prawo przewiduje sposób dla skutecznego oddłużenia się – jaki?

W 2020 roku zmieniono przepisy dotyczące prawa upadłościowego, co pozwoliło na to, by osoba fizyczna, która popadła w problemy finansowe mogła się od nich uwolnić po spełnieniu pewnych warunków. Dłużnik nie ma zdolności do pokrywania zobowiązań – czyli jest osobą niewypłacalną (I), nadto w ciągu ostatnich 10 lat nie dokonywał pokrzywdzenia wierzycieli – nie udaremniał lub nie ograniczał możliwości zaspokojenia wierzycieli (II), a także w ciągu ostatnich 10 lat nie ogłaszał upadłości, w której część lub całość zobowiązań została umorzona (III).

Jak widać, warunki nie są szczególnie skomplikowane, zaś samo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wymaga wyszczególnienia swoich danych, okoliczności związanych ze złożeniem wniosku oraz zawarciem listy swoich zobowiązań. Ogłoszenie upadłości następuje, jeśli spełnione zostały warunki wskazane w ustawie. Po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości rozpoczyna się postępowanie upadłościowe, które oznacza, iż z dniem ogłoszenia cały majątek stanowi masę upadłości: dłużnik od tego dnia nie może samodzielnie rozporządzać swoim majątkiem, bowiem powierzone to zostaje syndykowi. Dotychczasowy majątek upadłego zostaje przeznaczony na zaspokojenie wierzycieli.

Sąd w postępowaniu upadłościowym może z kolei umorzyć zobowiązania (nie wszystkie), jeśli sytuacja upadłego wskazuje na to, iż nie jest on zdolny do dokonywania wpłat. Powyższe jest jednak orzekane przez Sąd w sytuacji szczególnej, zaś podstawą postępowania upadłościowego jest sporządzenie planu spłaty wierzycieli, a także dalszego jego opiniowanie, wyrażenie zgód oraz wniesienie zastrzeżeń. Plan spłaty może zostać ustalony na czas nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 84 miesiące. Jednakże w przypadku, gdy np. za pomocą sprzedaży nieruchomości dłużnik miałby szansę spłacić 70% swoich zadłużeń wówczas plan spłaty mógłby zostać ustalony nawet na czas nie dłuższy niż rok.

Oczywistym jest, iż ogłoszenie upadłości pociąga za sobą szereg znaczących ograniczeń, jednakże istotnym jest, iż może być to jedyny skuteczny sposób na rozpoczęcie funkcjonowania bez ciążących zobowiązań niekiedy nawet i do końca życia.

Pamiętaj, że dobrze sporządzony wniosek o ogłoszenie upadłości, jak i odpowiednie przygotowanie do rozprawy, podczas której dłużnik będzie przesłuchiwany, to najważniejszy element układanki zmierzający do ogłoszenia przez sąd upadłości.

Jeżeli masz zatem pytania lub wątpliwości w tym zakresie, i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na tzw. „świeży start” – zapraszam do skorzystania z usług mojej kancelarii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *