adwokat
Olgierd Jastrzębski

Absolwent studiów prawniczych w Poznaniu, które ukończył w 2014 roku. Praktykę zawodową rozpoczął w 2015 roku zyskując doświadczenie podczas pracy w kancelariach adwokackich na terenie Poznania. We wrześniu 2017 roku uzyskał pozytywna ocenę z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, po czym trzy lata później zdał egzamin adwokacki. W 2020 roku odbył kurs z zakresu mediacji, uzyskując uprawnienia mediatora. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.

Więcej

Oferta

Prawo spółek handlowych


Kompleksowa obsługa przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Pomoc w sporządzaniu umów oraz zakładaniu spółek.

Prawo gospodarcze


Dochodzenie należności między kontrahentami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Prawo spadkowe


Ustalenie kręgu spadkobierców w oparciu o dziedziczenie ustawowe lub testamentowe. Prowadzenie spraw o dział spadku.

Prawo karne


Ochrona interesów klienta w postepowania karnych oraz wykroczeniowych prowadzonych na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego.

Prawo upadłościowe


Ogłoszenie upadłości konsumenckiej, reprezentacja interesów wierzyciela w postępowaniu upadłościowym.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych


Ochrona interesów pracodawcy bądź pracowników ze stosunku pracy. Reprezentacja w sprawach przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Prawo administracyjne


Reprezentacja interesów klienta przed organami państwowymi i sądami administracyjnymi.

Ochrona danych osobowych


Wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych (rozporządzenie RODO) i ochrony prywatności.

E-commerce


Wspieranie podmiotów zajmujących się sprzedażą usług i towarów za pośrednictwem sieci Internet. Sporządzanie regulaminów i umów.

Prawo autorskie


Opracowywanie umów dotyczących praw autorskich i licencyjnych.

Służebności przesyłu


Pomoc w zakresie dochodzenia należności od przedsiębiorstw energetycznych, wodnych i gazowych w związku z umieszczeniem urządzeń przesyłu na gruntach.

Fundacja


Pomoc w sporządzaniu statutów fundacji oraz ich zgłoszeniu do rejestru.

Mediacja

Mediacja prowadzi do ugodowego rozwiazywania problemów, gdzie wygrywają obie strony sporu. W alternatywie do postępowań sądowych, które często trwają wiele lat, mediacja jest sposobem na bezstresowe i zakończenie konfliktu.

Mediacja jest poufna i dobrowolna, gdyż mediator jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które zostały przekazane podczas mediacji.

Jeżeli uważasz, że Twoja sprawa nie powinna trafić przed oblicze sądu powszechnego, zapraszam do kontaktu. Z pewnością wspólnie wypracujemy satysfakcjonujące rozwiązanie.

Kredyty Frankowe

Temat kredytów hipotecznych zawieranych w obcej walucie, najczęściej we frankach szwajcarskich jest praktycznie znany każdemu z nas. Wynika to nie tylko z medialnego rozgłosu jakie przyniosły sprawy sądowe pierwszych, odważnych konsumentów, którzy zdecydowali się walczyć z bankami ale i z wykształcenia się bardzo korzystnej – dla kredytobiorców, linii orzeczniczej sądów powszechnych.

Nie nagnę rzeczywistości, jeżeli pokuszę się o stwierdzenie, że w chwili obecnej zdecydowana większość konsumentów kierujących powództwo o unieważnienie w całości umowy kredytu frankowego, wygrywa z bankami. Konsekwencje tego zdarzenia są dla konsumenta nadzwyczaj korzystne – albowiem sądy powszechne unieważniają umowę w całości, orzekając jednocześnie o obowiązku banku do zwrotu wszelkich kwot wpłaconych na poczet zawartej (unieważnionej) umowy kredytu.

Najprostszym sposobem, aby zilustrować szereg korzyści dla konsumenta, jest przedstawienie takiej sytuacji na bardzo prostym przykładzie. Załóżmy, że w 2005 roku zawieraliśmy umowę kredytu hipotecznego indeksowanego do waluty franka szwajcarskiego z okresem spłaty wynoszącym 360 miesięcy. Na nasze konto wpłynęła kwota 200.000 złotych, natomiast do dnia dzisiejszego do banku na poczet kapitału i odsetek (sumujemy te kwoty) wpłaciliśmy kwotę 230.000 zł. Z punktu widzenia zapisów zawartej umowy, obowiązuje ona jeszcze 13 lat i w tym okresie będziemy zobowiązani do uiszczania kolejnych rat. W przypadku wniesienia powództwa o unieważnienie umowy, jednocześnie wnosimy o zasądzenie wszelkich kwot dotychczas wpłaconych na poczet zawartej umowy, w naszym przypadku jest to 230.000 zł. W momencie unieważnienia umowy kredytu w całości, sąd zasądza na rzecz konsumenta kwotę dotychczasowych wpłat tj. 230.000 zł. Jakie są tego konsekwencje? Jeżeli szybko przekalkulujemy okazuje się, że to bank jest nam zobowiązany do zwrotu nadpłaconej kwoty – tutaj 20.000 zł. A co najważniejsze, uwalniamy się od kredytu hipotecznego i wpisanej na rzecz naszej nieruchomości hipoteki.

Brzmi fantastycznie? Owszem, bo jak już wcześniej wspomniałem w większości spraw sądowych dotyczących unieważnienia umowy kredytu frankowego, tak to właśnie wygląda. Tym niemniej przed podjęciem jakichkolwiek działań w sprawie konieczne jest w pierwszej kolejności przeanalizowanie zapisów umownych.

Jeżeli powyższy artykuł wzbudził Twoją ciekawość, a sam jesteś stroną umowy kredytu hipotecznego zawartej w walucie obcej (niekoniecznie we frankach szwajcarskich), zapraszamy do kontaktu z Kancelarią celem dokonania analizy zapisów umownych w niej zawartych.