Nota prawna

Wszelkie treści publikowane na stronie internetowej www.adwokat-jastrzebski.eu oraz www.adwokat-jastrzebski.eu/blog mają charakter informacyjny i nie stanowią porad ani opinii prawnych w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651 z późn. zm.). Wszelkie informacje zawarte na ww. stronach należy traktować jako pogląd i interpretacje autora na prezentowany temat.

Dokonanie prawidłowej oceny prawnej jest uzależnione od szeregu okoliczności, do których autor nie osiada dostępu, stąd też przed skorzystaniem danego rozwiązania zaleca się skorzystać z indywidualnej porady prawnej. Za wszelkie działania podjęcie bez porady prawnej, wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca z publikacji i podejmująca takie działania.